|  Español   |  English  |           
Inici   |  Qui som   |  Mapa del lloc   |  Contactar   |  Avís legal   |  Millorem el nostre web  Nº actualVol. 30, n. 1 :: gen-mar 2017
Procureu evitar els neurolèptics fora de la psiquiatria. Sobretot els més nous.


Pots consultar els números anteriors o fer comentaris al canal dels lectors.


Butlletí Groc és la publicació d'informació independent sobre medicaments més antiga de Catalunya i d'Espanya. Es publica des de 1988, com a continuació del full d'informació periòdica del programa de farmacovigilancia de la Targeta Groga, que es va publicar entre 1984 i 1988.


Butlletí Groc forma part de la International Society of Drug Bulletins, de la qual és un dels fundadors.
Full informatiu
Els articles i notes publicats a Butlletí Groc no poden ser utilitzats per a anuncis, publicitat o altra promoció de vendes, ni poden ser reproduïts sense autorització escrita.

Les peticions de subscripció d'estudiants, que són gratuïtes, s'han de dirigir a la Fundació Institut Català de Farmacologia (envieu-nos document acreditatiu).

Director Joan-Ramon Laporte. Redactora en cap Montserrat Bosch.
Comitè de redacció C Aguilera, M Bosch, I Danés, R Llop.
Comitè editorial A Agustí, C Asensio, JM Castel, G Cereza, E Diogène, A Figueras, I Fuentes, L Ibáñez, D Rodríguez, X Vidal.

ISSN 0214-1922 - Dipòsit legal: B-20.962-88

Responsable d'aquesta línia de treball: Montse Bosch