Agenda

 • Per determinar

    

  Ús d'antidepressius a Holanda i Catalunya.

 • 20 - Mar

    

  Nou equip de suport integral a la cronicitat.

 • 03 - Abr

    

  Farmacogenètica.

 • 10 - Abr

    

  Àrea del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut).

 • 17 - Abr

    

  Activitats de la Societat Catalana de Dolor.

W3NEXUS
Recull les dades
del teu estudi
a la nostra plataforma

Publicacions científiques