Activitats

Centre de Farmacovigilància
La FICF va fundar el Sistema Espanyol de Farmacovigilància (SEFV) l'any 1983. Du a terme l'execució del Programa de Farmacovigilància a Catalunya.
Recerca en Farmacoepidemiologia
La FICF centra la seva actuació de recerca en la farmacoepidemiologia, una de les seves principals activitats.
Consulta terapèutica - Informació
Des de l'any 1984, atenem consultes terapèutiques, formulades per professionals sanitaris d'atenció primària de Catalunya.
Atenció primària
A la FICF treballem per orientar, aconsellar i donar suport al metge d'atenció primària en decisions terapèutiques.
e-Learning
Farmacoepidemiologia. Terapèutica. Ús saludable dels medicaments. Prescripció prudent. Desprescripció. Farmacovigilància.
Quaderns eQRD
Desenvolupament de quaderns electrònics  accessibles per Internet utilitzant entorns d'última generació.
Servei de Farmacologia clínica
El Servei de Farmacologia Clínica té com objectiu aconseguir una utilització òptima dels recursos terapèutics.
Cooperació internacional
La FICF desenvolupa nombroses activitats en col·laboració amb organismes i institucions d'altres països.
Memòria anual