Assaigs clínics

Els assaigs clínics són una eina fonamental de la Farmacologia clínica per avaluar la cinètica, la seguretat, l'efecte farmacològic, l'eficàcia i l'efectivitat terapèutica dels medicaments.

Les activitats que desenvolupem en aquesta àrea estan orientades a assolir tres objectius complementaris:

  • Donar suport a la recerca clínica en l'àmbit de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH)  i de l'atenció primària.
  • Avaluar els protocols d'assaigs clínics presentats al Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l' Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH) .
  • Desenvolupar assaigs clínics propis i en col·laboració amb altres centres i institucions.
  • Assessorament, a través de la Unitat de Suport Metodològic a la Investigació Biomèdica, als investigadors clínics de l'HUVH que desitgen dur a terme assaigs clínics amb medicaments, en els aspectes metodològics, administratius, legals i pràctics, relacionats amb el disseny, elaboració i anàlisi dels estudis (selecció de la població, càlcul de la mida de la mostra, assignació aleatòria, variables de mesura, aspectes estadístics, tramitació administrativa, informació als participants, necessitat d'assegurança, etc.).
  • Revisió minuciosa dels aspectes farmacològics, metodològics i ètics dels protocols d'assaigs clínics presentats al Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC).
  • La comunicació amb altres CEIC de l'Estat té un marc de referència en la publicació trimestral Investigación Clínica y Bioética (ICB)  , editada per la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC)  .

Publicacions de la FICF en assaigs clínics