Butlletí Groc

Butlletí Groc
Butlletí Groc és la publicació d'informació independent sobre medicaments més antiga de Catalunya i d'Espanya. Es publica des de 1988, com a continuació del full d'informació periòdica del programa de farmacovigilancia de la Targeta Groga , que es va publicar entre 1984 i 1988. Butlletí Groc forma part de la International Society of Drug Bulletins , de la qual va ser un dels fundadors.

Els valors de Butlletí Groc són el rigor, la transparència, l’orientació clínica i la independència de les companyies farmacèutiques i l'administració pública.

Els articles i notes publicats a Butlletí Groc no poden ser utilitzats per a anuncis, publicitat o altra promoció de vendes, ni poden ser reproduïts sense autorització escrita.
Director Joan-Ramon Laporte. Redactora en cap Montserrat Bosch.
Comitè de redacció  M Bosch, I Danés, R Llop.
Comitè editorial A Agustí, C Asensio, JM Castel, G Cereza, E Diogène, A Figueras, I Fuentes, L Ibáñez, D Rodríguez, X Vidal.
Maquetació C Figuerola

ISSN 0214-1922 - Dipòsit Legal : B-20.962-88