Canal dels lectors


Vol. 11, n. 5 :: oct-des 1998

Es confirmen els riscos dels anorexígens fenfluramina i dexfenfluramina. 
Seguretat del sildenafil (Viagra®). 
Acarbosa i hepatotoxicitat. 
Selegilina i augment de la mortalitat. 
Novetats de la Targeta Groga (un cas notificat: angioedema per valsartan). 

Comentaris: