Canal dels lectors


Vol. 12, n. 5 :: oct-des 1999

Tractament de la psicosi induïda per antiparkinsonians. 
Hipersensibilitat als antibiòtics ß-lactàmics. 
Retirada de la grepafloxacina. 
Novetats de la Targeta Groga (un cas notificat: síncope per tamsulosina). 

Comentaris: