Canal dels lectors


Vol. 17, n. 2 :: mar-abr 2004

Memantina en la malaltia d'Alzheimer 
Carisoprodol: un relaxant muscular amb risc de dependència 

Comentaris: