Canal dels lectors


Vol. 3, n. 1 :: gen-mar 1990

L'hepatotoxicitat dels antiinflamatoris no esteroïdals: el cas del piroxicam. 
La seguretat de la citiolona. 
Efectes indesitjables de la nifedipina descrits recentment. 

Comentaris: