Convenis de col·laboració

Relació de convenis-acords de col·laboració-contractes de prestació de serveis de la FICF amb diferents entitats i organitzacions.

Departament de Salut

 • Centre de Farmacovigilància de Catalunya.
 • Desenvolupament d'un pla d'informació i detecció de problemes de seguretat clínica de medicaments en l'àmbit de la recepta electrònica.
 • Resposta a consultes sobre fàrmacs i altres productes durant l'embaràs formulades des de tots els àmbits sanitaris de Catalunya.

Institut Català de la Salut

 • Conveni de col·laboració per a la racionalització de l'ús del medicament.
 • Conveni específic per donar resposta a les consultes terapèutiques dels serveis d'atenció primària i hospitals de l'Institut Català de la Salut.
 • Servei d'accés al sistema d'informació assistencial en terapèutica i salut (SIETES).
 • Servei de col·laboració per a la promoció de l'ús raonat de medicaments en l'àmbit d'atenció primària Terres Ebre.
 • Servei de col·laboració per a la promoció de l'ús raonat de medicaments de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Consorci Sanitari del Maresme

 • Conveni de col·laboració per a la promoció de l'ús raonat de medicaments al Consorci Sanitari del Maresme.

Organització Mundial de la Salut

 • Suport tècnic relatiu a la reforma del sector farmacèutic a Europa.

Banc Mundial

 • Approach to antibiotic misuse and resistance in 6 countries - a comprehensive series of case-studies.

Centro de Vigilância Sanitária - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (Brasil)

 • Projecte "Análise de Sinais de Segurança de Medicamentos e Comunicação Efetiva".