Cooperació internacional

La FICF és Centre Col·laborador de l'OMS  per a la Recerca i la Formació en Farmacoepidemiologia. Com a tal, desenvolupa nombroses activitats en col·laboració amb organismes i institucions d'altres països.

Antecedents

Des de la seva creació i d'acord amb els objectius fundacionals, la FICF ha tingut un paper rellevant en la difusió de diferents aspectes de la Farmacoepidemiologia i la Terapèutica, l'assessoria en polítiques de medicaments i la promoció de l'ús raonat dels medicaments en altres països, sobretot d'Amèrica Llatina.

Des de l'any 1982, més d'un centenar de professionals de la salut d'Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Colòmbia, Cuba, Equador, Guatemala, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Perú, República Dominicana, Veneçuela, Xile, Moçambic i Namíbia, han fet estades d'entre 4 mesos i 5 anys a la FICF, tant per formar-se com per desenvolupar projectes de recerca.

La FICF ha tingut un paper rellevant en l'elaboració de la Llista de Medicaments Essencials de l'OMS  des de la seva creació l'any 1977 i les revisions posteriors i va crear la xarxa de professionals de la salut llatinoamericans DURG-LA  l'any 1991.

Activitats amb el Dept. de Política de Medicaments de l'OMS

Des dels seus inicis, la FICF ha col·laborat en diverses activitats de l'OMS  relacionades amb l'àmbit dels medicaments i de la Farmacoepidemiologia. Alguns dels seus membres actuen com a consultors temporals o experts en projectes, grups de treball i comitès, sobretot del Departament de Política de Medicaments (DPM).

Una de les activitats més destacades és la participació al Comitè de Medicaments Essencials que cada dos anys es reuneix a Ginebra per tal d'actualitzar la Llista Model de Medicaments Essencials. En Joan-Ramon Laporte ha estat President d'aquest Comitè entre els anys 2000 i 2006.

Des de 1999, participem en diferents projectes del DPM de l'OMS relacionats amb l'avaluació de l'impacte dels acords TRIPS sobre el preu i l'accés als medicaments. També hem realitzat reculls bibliogràfics sobre aquest tema a partir de la informació de SIETES .

Hem participat en cursos específics dirigits a Autoritats Reguladores de diversos països d'Amèrica Llatina i Àsia i en projectes docents com la Guia de la Bona Prescripció .

Pel que fa a la recerca, vam formar part de l'equip coordinador del Projecte International Comparative Study on Drug Information (ICSODI) sobre la qualitat de la informació de medicaments en més de 20 països.

Activitats d'informació

La FICF ha participat en el disseny i desenvolupament de productes d'informació de medicaments i terapèutica en diferents països i en col·laboració amb diferents institucions i organismes tant nacionals (ministeris de salut) com internacionals (UNICEF, OMS-OPS, Banc Mundial, AECI, etc.).

Alguns productes són:

 • Butlletins (Ghana, Nicaragua, Cuba, Argentina)
 • Formularis de medicaments (Sud-àfrica, Nicaragua, Cuba, Perú)
 • Centres d'informació de medicaments (Nicaragua, Cuba, R. Dominicana, Namíbia)

Activitats de formació

La FICF ha participat en nombrosos projectes de formació i capacitació de professionals sanitaris en diferents àmbits i països, en col·laboració amb organismes internacionals (OMS-OPS, Banc Mundial) o nacionals (ministeris de salut, universitats).

Algunes activitats i cursos són:

 • Cursos i tallers per a Autoritats Reguladores (Malàisia, Tailàndia, Bolívia, Veneçuela)
 • Tallers pràctics sobre estudis d'utilització de medicaments (Managua, Corrientes, Ciudad del Este, Caracas, Maracaibo, Porto Alegre, Montevideo)
 • Capacitació sobre temes relacionats amb farmacovigilància (Guatemala, São Paulo, Nicaragua, Panamà) i activitats formatives de l'AEMPS/AECI
 • Ensenyament de pregrau basat en problemes Guia de la Bona Prescripció 

Activitats de recerca

En l'àmbit internacional, la FICF ha participat en diversos projectes multinacionals de recerca. Aquí descrivim l'activitat de recerca desenvolupada amb el suport d'organismes internacionals (OMS-OPS) o bé projectes realitzats amb el suport d'institucions nacionals de diversos països.

Destaquem:

 • Projecte multicèntric sobre la qualitat de la informació de medicaments (ICSODI)
 • Estudis de farmacovigilància i d'utilització de medicaments a Amèrica Llatina
 • Estudis realitzats en el si del DURG-LA 

Projectes de Cooperació

La FICF és al registre de les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) de la Agència Espanyola de Cooperació i Desenvolupament (AECID ). Des de 2003 estem desenvolupant alguns projectes de Cooperació que han rebut suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ( ACCD ) (2003, 2004 i 2005).

Aquests projectes de cooperació estan en relació amb dos dels Objectius del Mil·lenni:

 • Objectiu del Mil·lenni número 5
  Projecte Grup Internacional per a la Reducció de la Mortalitat i la Morbilitat Associades a l'Hemorràgia Puerperal (GIRMMAHP) per reduir la morbi-mortalitat materna associada a hemorràgia puerperal
 • Objectiu del Mil·lenni número 4
  Projecte Grup Internacional per a la Reducció de la Mortalitat i la Morbilitat Associades a l'Hemorràgia Puerperal (IMAPIAC) per millorar l'atenció a problemes respiratoris dels infants

Xarxes de col·laboració

Considerem que, en l'actualitat, el treball en xarxa és fonamental, especialment en àmbits amb pocs professionals dedicats al tema i/o quan cal superar distàncies geogràfiques importants.

La FICF ha posat en marxa i/o participa en diverses xarxes internacionals relacionades amb la Farmacoepidemiologia:

 • DURG-LA  (abast: Amèrica Llatina i Espanya; creada per la FICF l'any 1991)
 • Col·laboració mitjançant l'ús d'Intranet (exemple, GIRMMAHP)
 • Red Cubana de Farmacoepidemiología (creada l'any 1996)
 • Xarxa internacional de farmacovigilància

Publicacions de la FICF en Cooperació internacional


Responsable d'aquesta línia de treball: Albert Figueras