EUM - Estudis d'utilització de medicaments

L'objectiu dels estudis d'utilització de medicaments (EUM) és identificar problemes sanitaris en relació amb l'ús dels medicaments, a fi de promoure'n un ús òptim en la pràctica clínica. La metodologia dels EUM és diversa i multidisciplinar. Hi ha diferents tipus d'EUM , classificacions de medicaments, indicadors quantitatius i qualitatius de mesura .

La Fundació ICF té experiència en la realització d'EUM en els àmbits hospitalari, EuroDURG , Durg-LA , bàsicament a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron , i de l'atenció primària. La Fundació ICF també col·labora amb altres grups de professionals interessats en aquesta temàtica.

El contingut del nostre servei consisteix en la participació en la realització d'EUM (disseny i elaboració de protocols, coordinació, recollida de dades, anàlisi estadística, interpretació i discussió dels resultats i programes d'intervenció orientats a millorar la terapèutica).

Enllaços d'interès:

Associacions, grups i companyies relacionades amb els EUM:

  • DURG-España (Grup espanyol d'estudis d'utilització de medicaments)
  • EURO DURG (Grup europeu d'estudis d'utilització de medicaments)
  • DURG-LA (Grup llatinoamericà d'estudis d'utilització de medicaments)
  • WHO Collaborating Centre for Drug Statistics and Methodology (Centre col·laborador de l'OMS que defineix les dosis diàries definides, classificació ATC/DDD)
  • IMS HEALTH (Companyia privada d'estudis i anàlisi del negoci de les vendes en el mercat farmacèutic)

Institucions,associacions i grups relacionats amb la promoció de l'ús de medicaments essencials i de l'ús racional dels medicaments:


Publicacions de la FICF sobre EUM's


Responsable d'aquesta àrea de treball: Mònica Sabaté