Farmacovigilància

La FICF va ser fundadora del Sistema Espanyol de Farmacovigilància (SEFV)  l'any 1983. Du a terme l'execució del Programa de Farmacovigilància a Catalunya i és el Centre de Farmacovigilància de Catalunya.

La Targeta Groga , o notificació espontània de sospites de reaccions adverses a medicaments, ha detectat nombrosos efectes indesitjats que eren desconeguts i ha estat la base de decisions reguladores dirigides a millorar la seguretat de l'ús dels medicaments. El SEFV està constituït per disset Centres Autonòmics i un Centre Coordinador, i forma part del Programa Internacional de Farmacovigilància de l'OMS  des de 1984.

Últimes notícies sobre Farmacovigilància (Seguretat)

Centre de Farmacovigilància de Catalunyaampliar 
Centre de Farmacovigilància de Catalunya

Publicacions de la FICF en Farmacovigilància


Responsable d'aquesta línia de treball: Gloria Cereza