Memòria anual

Com podreu veure a la memòria, les principals activitats que es duen a terme a l’Institut Català de Farmacologia són informació, ensenyament i formació, formació mèdica continuada, investigació, suport a les institucions del sistema públic i cooperació institucional i internacional.
En els darrers anys les persones que treballen a la FICF han basats la seva feina en l’anàlisi de l’ús dels medicaments en el nostre sistema sanitari, en l’interès principal del pacient, i també del sistema de salut i els seus professionals.

Memòries anteriors
25 anys de història i futur

25 anys de història i futur FICF