Metges Interns i Residents (MIR)

A Espanya el programa de formació d'especialistes es basa en el sistema de Metges Interns i Residents (MIR) . Els MIR s'incorporen com a treballadors en formació amb un contracte laboral en diferents centres assistencials acreditats específicament per a la docència MIR. Es realitza una avaluació contínua de la seva formació per part de tutors i per les Comissions de Docència dels centres. La titulació es concedeix conjuntament pel Ministeri d'Educació i de Sanitat i Consum.

Pot consultar el programa formatiu de l'especialitat de Farmacologia Clinica en format pdf 

BOE - Programa formatiu