Preguntes i respostes en Farmacologia clínica

Aquesta secció es publica a la revista Medicina Clínica i es basa en l'activitat quotidiana de la consulta terapèutica. Es tracta de donar una resposta raonada a preguntes concretes que han estat consultes reals plantejades al nostre servei i que no es resolen fàcilment consultant les fonts d'informació habituals. La secció té, inicialment, una periodicitat bimensual i en aquest apartat es reprodueixen diferents exemples de les consultes terapèutiques que es publiquen en aquesta revista.

Temes publicats fins al moment, en format pdf  (es):