Qui som

Qui som

La FICF és una fundació privada sense ànim de lucre que, des de la seva creació l'any 1983, col·labora amb el Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Vall d'Hebron per tal de portar a terme els seus objectius fundacionals. La FICF també està associada al Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i és Centre Col·laborador de l'OMS per a la Formació i la Recerca en Farmacoepidemiologia.

Bona part de l'activitat de la FICF consisteix a donar suport a l'Institut Català de la Salut i al Departament de Salut per tal d'aconseguir un ús més segur i prudent dels medicaments. Tanmateix, presta serveis a autoritats reguladores, organismes nacionals i internacionals o societats científiques.

Objecte de la FICF

Promoure, servint l'interès general, l'ús saludable dels medicaments i la utilització efectiva i eficient dels mitjans terapèutics. A tal fi, i entre altres, els objectius de la FICF són:

  • la investigació sobre farmacologia, terapèutica i toxicologia, en els seus vessants clínic, epidemiològic i de salut pública,
  • la promoció d'un ús eficient i segur dels medicaments en col·laboració amb les institucions sanitàries,
  • el desplegament de projectes de farmacovigilància i farmacoepidemiologia,
  • l'elaboració, edició i publicació de materials informatius sobre medicaments i terapèutica,
  • la docència i la formació en terapèutica i farmacologia,
  • la cooperació internacional, i
  • la prestació d'altres serveis i assessoraments en aquesta àrea (CEIC, suport metodològic i estadístic, consultes terapèutiques, etc.).

Àmbits

A fi de complir aquests objectius la FICF treballa juntament amb els professionals del Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Vall d'Hebron i col·labora amb: el Departament de Salut, l'Institut Català de la Salut, els professionals sanitaris, autoritats reguladores, societats científiques, institucions internacionals i altres entitats, en els següents àmbits:

Patronat

President:

Josep Maria Argimon, Director Gerent de l'Institut Català de la Salut.

Vicepresidenta:

Neus Rams, Directora General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Secretària-vocal:

Montserrat Pérez, Gerent de la FICF.

Vocals:

Joan Xavier Comella, Director de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.

Albert Figueras, Director General de la FICF.

Eduard Diogène, Cap de Servei de Farmacologia Clinica de l'HU Vall d'Hebron.

Joan-Ramon Laporte, Catedràtic de Farmacologia i Terapèutica (UAB).

Vicenç Martínez, Director Gerent de l'HU Vall d'Hebron.

Valerio Reggi, Antic membre del Departament de Medicaments Essencials de l'OMS, Ginebra.

Gianni Tognoni, Instituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milà.

Manuel Armengol Carrasco, Representant del Rector, Universitat Autònoma de Barcelona.

Bernard Bégaud, Catedràtic de Farmacologia i Antic Rector de la Université Bordeaux-Segalen, Bordeus.

Concepció Violan, Gerent de l'Institut d'Investigació i Recerca en Atenció Primària Jordi Gol.

Personal

Qui és qui

Memòria

Memòria anual 2017  

La FICF es finança totalment per convenis i acords de col·laboració i contractes de prestació de serveis amb institucions de tot el món, així com a través de projectes d'investigació en convocatòries oficials competitives. La FICF no rep subvencions de particulars o de l'administració pública. Des de 2005 no té ingressos procedents de la indústria farmacèutica o de productes sanitaris.

Pg. Vall d'Hebron, 119 - 129
08035 – Barcelona
Tel: (34) 93 489 41 05
Fax: (34) 93 489 41 09
E-mail: ficf@icf.uab.cat