Recerca en Farmacoepidemiologia

La FICF investiga l'efectivitat de l'ús dels medicaments i els problemes de toxicitat derivats de la seva utilització en la pràctica clínica habitual. Aquesta activitat inclou la Farmacovigilància, la coordinació d'estudis sobre malalties específiques, i la realització d' EUM - Estudis d'utilització de medicaments.

A l'àrea d'Assaigs clínics, el Servei de Farmacologia clínica avalua els protocols d'assaig clínic presentats al Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH). En col·laboració amb altres serveis i institucions es desenvolupen assaigs clínics de promoció independent.

La FICF forma part de la xarxa ENCePP (European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance)  de l'Agència Europea del Medicament (EMEA)  i també del projecte PROTECT , un consorci públic-privat europeu, coordinat per l'EMEA, en el qual participen 15 centres públics, 11 companyies farmacèutiques, una associació de pacients i dues PIME. A més, forma part del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) , en el qual constitueix un grup de recerca transversal.

La FICF, a més, realitza activitats de suport a la recerca, per tal de facilitar i promoure la recerca clínica en totes les àrees hospitalàries i en l'àmbit corresponent d'atenció primària a través de la Unitat de Suport en Mètodes per a la Investigació Clínica (USMIB)  i del Servei d'Assessoria a la Recerca en Atenció Primària (SAIAP) .

La FICF ha coordinat diversos estudis sobre l'ús terapèutic del cànnabis .

Publicacions de la FICF en Farmacoepidemiologia


Responsable d'aquesta línia de treball: Mònica Sabaté