Servei de Farmacologia clínica

Les diferents activitats del Servei de Farmacologia Clínica tenen l'objectiu general de promoure la prescripció raonada de medicaments i la seva utilització efectiva, segura i eficient. Amb aquesta finalitat, els àmbits d'actuació del Servei a l'Hospital se centren a:


Publicacions de la FICF en el servei de Farmacologia clínica de l'HUVH


Responsable d'aquesta línia de treball: Eduard Diogène