Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació Institut Català de Farmacologia fa pública la següent informació:

Comptes anuals auditats - 2016 
Comptes anuals anteriors